Çağrı Metni

Bu sempozyumun konusu insanın dünya tasarlama ve kurma yetisinin bugünde ve gelecekte incelenmesidir. Sempozyum, Goodman’ın dünya yapmak kuramından yola çıkarak sanatta, bilimde ve pratikte dünyaların nasıl ve hangi etkileşimler içinde yapıldığını ele alır. Dünya yapmak dil, simgeler ve diğer temsil sistemleri aracılığıyla ya da örnekleme, ifade etme ve gösterme yoluyla dünya versiyonları yaratarak gerçekleşir. Bilimsel kuramlar, sanat eserleri, sinematik temsiller, psikoloji, etik ve kültürel çalışmalar dünya yapmanın boyutları arasındadır.

Sempozyumun amacı insan ve dünya ilişkilerinin bugünkü ve gelecekteki çoğulluğu üzerinde düşünmektir. Dünya yapma faaliyeti yeni siyasal ve etik pratikleri ve alternatif gelecekler tasarlamayı mümkün kılsa da işe her zaman bugün var olan dünyalardan başlar. Bu anlamda dünya yapmak, “dünya”ya dair tektipleşmiş tasavvurların karşısına yeni sorularla çıkar: İnsanlar, kültürler ve düşüncelerin akışkan olduğu bir dünyada siyasal sınırların anlamı nedir? Bilim ve sanatı, güzel sanatlarla zanaat ve gündelik hayatın estetiğini ayıran kavramsal sınırları nasıl düşünmeliyiz? Disiplinlerarası sınırları aşan bir işbirliğiyle dünya yapmak mümkün müdür? Ulusal sınırlar, hâkim medya anlatıları ya da terapi süreçleri gibi alanlardaki yerleşik pratikler, hangi tür dünya yapma faaliyetleri ile sorgulanabilir? Göçmenler, yoksullar ve mahpuslar ne tür hikayelere ses verirler? Bir dünya yoksa kozmopolitan etik nasıl mümkündür?

Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin 4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştireceği "Sınır/sız: Dünya Yapmak ve Ötesi" başlıklı 1. Disiplinlerarası Sanat, Tasarım ve Sosyal Bilimler Uluslararası Sempozyumuna, borderless@beykoz.edu.tr adresine göndereceğiniz bildiri özetleriyle başvuru yapabilirsiniz.

Sempozyum hibrit gerçekleştirilecek olup, sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

Konu Başlıkları

Çağrı metnindeki tema ve tartışmaların ışığında, dünya yapmanın çeşitli boyutlarını ele alan çalışmaları sempozyuma başvurmaya davet ediyoruz.

Başvurular aşağıdaki başlıkları içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • görsel, işitsel, dijital sanatlar ve tasarım
 • mimarlık, iç mimarlık ve endüstriyel tasarım
 • şehircilik ve planlama
 • iklim, ekoloji ve çevre çalışmaları
 • göç çalışmaları
 • ırk, etnisite ve cinsiyet çalışmaları
 • uluslararası siyaset ve küreselleşme
 • iletişim, medya ve kültürel çalışmalar
 • dijital kültür ve sosyal medya çalışmaları
 • yapay zeka ve dijital oyunlar
 • dijital kripto varlıklar ve metaverse
 • “maker” kültürü
 • edebî sanatlar
 • göstergebilim ve anlatıbilim
 • bilimde, sanatta ve tasarımda etik

Kurullar

Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Abdulrezak ALTUN (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Aliye KOVANLIKAYA (Galatasaray Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ardan ERGÜVEN (Marmara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ayhan BİBER (İstanbul Arel Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ayşegül GÜÇHAN (Beykoz Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Banu İnanç UYAN DUR (Işık Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Birsen TALAY KEŞOĞLU (Beykoz Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Burak ÖZÇETİN (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Çiğdem DÜRÜŞKEN (İstanbul Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Çiler DURSUN (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Erik KNUDSEN (University of Central Lancashire)
 • Prof. Dr. Emre İKİZLER (Marmara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Eva ŞARLAK (Işık Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Fatih KESKİN (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Fuat AKDENİZLİ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Hatice ÖZ PEKTAŞ (İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi)
 • Prof. Dr. İpek MERÇİL (Galatasaray Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Mehmet GÜNENÇ (İstanbul Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR (Üsküdar Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nilay EVCİL (Beykent Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Oğuz MAKAL (Beykent Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Oktay YALIN (Maltepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Pınar Seden MERAL (Beykoz Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Pınar TINAZ (Beykoz Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Selma KÖKSAL (Düzce Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Aslı KOTAMAN (Universität Bonn)
 • Doç. Dr. Ayşegül AKAYDIN (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Bilgehan Ece ŞAKRAK (Kültür Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Cihan BECAN (Üsküdar Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Çeyiz MAKAL FAIRCLOUGH (Beykoz Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Gizem PARLAYANDEMİR (İstanbul Üniversitesi)
 • Doç. Dr. İlknur Doğu ÖZTÜRK (Doğuş Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Kenan DUMAN (İstanbul Arel Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Levent SOYSAL (Kadir Has Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Mehmet Emin KAHRAMAN (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Mehmet YAKIN (İstanbul Arel Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Nazan HAYDARİ (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Önder Muhammed ÖZDEM (Başkent Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Özlem DENLİ (Beykoz Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Öznur IŞIR (Balıkesir Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Simge Özer PINARBAŞI (İstanbul Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Şen YÜKSEL (Beykent Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Tarık DEMİR (Gedik Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Zeynep KOÇER (İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Zeynep ÖZARSLAN (Çukurova Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Aysun EYREK KESKIN (Fenerbahçe Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Bengi ÖZÇELİK (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Cem YILDIRIM (İstanbul Topkapı Üniversitesi)
 • Dr. Ceren ÇALIŞKAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Cihan OĞUZ (Yeni Yüzyıl üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DOĞRU (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
 • Dr. Diğdem SEZEN (Teesside University)
 • Dr. Öğr. Üyesi Duygu Nazlı AKOVA (İstanbul Kültür üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ekin ÖYKEN (İstanbul Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Emre Ahmet SEÇMEN (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Eser LEVI (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Hakkı BAŞGÜNEY (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Handan NOYAN (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi İsmail Erim GÜLAÇTI (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi M. Orhan GÖZTEPE (İstanbul Kültür üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Metin ÇAVUŞ (Özyeğin Üniversitesi)
 • Dr. Murat AKSER (Ulster University)
 • Dr. Öğr. Üyesi Nazlı ÇETİN (Yeditepe Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Onur SESİGÜR (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Selami İNCE (Şırnak Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Selim SEZER (Gedik Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Sevil BEKTAŞ DURMUŞ (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
 • Dr. Sezai Ozan Zeybek FREIE (Universität Berlin)
 • Dr. Öğr. Üyesi Tacettin ERTUĞRUL (Esenyurt Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan MOLO (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Merve UYGUN AZİZOĞLU (Özyeğin Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Bihter ERDEM OKUMUŞ (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Burcu TAN (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Can KOÇAK (University of Sussex)
 • Dr. Öğr. Üyesi Esra GİRGİN (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Kenan GÖÇER (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Orkun YÖNTEM (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Selcen Nur ERİKCİ ÇELİK (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Selen ÇALIK BEDİR (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Ogr. Uyesi Zeynep KUNT (Beykoz Üniversitesi)


Düzenleme Kurulu

 • Düzenleme Kurulu Başkanı

  Prof. Dr. Bengisu BAYRAK SHAHMİRİ (Beykoz Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı)

 • Düzenleme Kurulu Üyeleri

  Prof. Dr. Ayşegül GÜÇHAN (Beykoz Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Pınar Seden MERAL (Beykoz Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Suavi AHIPAŞAOĞLU (Beykoz Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Çeyiz MAKAL FAIRCLOUGH (Beykoz Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Özlem DENLİ (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahu SAMAV UĞURSOY (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali Aşur DELEN (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Anıl SAYAN (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Bihter ERDEM OKUMUŞ (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Emre Ahmet SEÇMEN (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi F. Deniz ÖZDEN (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Gökçe SÖZEN (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Hakkı BAŞGÜNEY (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi İrem AYAN DANACILAR (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Merva KELEKÇİ OLGUN (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Onur SESİGÜR (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Orkun YÖNTEM (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Selcen Nur ERİKCİ ÇELİK (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Selen ÇALIK BEDİR (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Serap BOZKURT (Beykoz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KUNT (Beykoz Üniversitesi)
 • Öğr. Gör. Ali Çağan UZMAN (Beykoz Üniversitesi)
 • Öğr. Gör. Burcu TÖZÜN ORGAN (Beykoz Üniversitesi)
 • Öğr. Gör. Gökhan AYDIN (Beykoz Üniversitesi)
 • Öğr. Gör. Gözde Ezgi GÖL (Beykoz Üniversitesi)

 • Düzenleme Kurulu Sekreteryası

  Arş. Gör. Aylin Berna ZAMANDAR BAŞOĞLU (Beykoz Üniversitesi)
 • Arş. Gör. Ayşe Merve KÖSE (Beykoz Üniversitesi)
 • Arş. Gör. Erdinç KAYGUSUZ (Beykoz Üniversitesi)
 • Arş. Gör. Feyza ASLAN (Beykoz Üniversitesi)
 • Arş. Gör. Meral Didar GÜZELKARA (Beykoz Üniversitesi)
 • Arş. Gör. Münür İPEK (Beykoz Üniversitesi)
 • Arş. Gör. Setenay GÜLTEKİN (Beykoz Üniversitesi)
 • Arş. Gör. Şafak Yüksel VURAL (Beykoz Üniversitesi)

Davetli Konuşmacılar

Prof. Eric KNUDSEN

University of Central Lancashire The Faculty of Culture & Creative Industries Director of Research- UCLan. Great Britain.

Michael WIMMER

Chairman of EDUCULT – Institute of Cultural Policy and Cultural Management. Vienna, Austria

Bildiri Gönderimi

feature

Bildiri Özetlerinin Gönderimi

Sempozyuma başvuru dilleri İngilizce ve Türkçedir. Bildiri özetleri daha önce başka yerde yayınlanmamış olmalıdır. Sempozyuma başvuru için 300-350 kelimelik bildiri özetlerini 15 Mart 2023 tarihine kadar borderless@beykoz.edu.tr adresine gönderiniz.

Poster Bildirilerin Gönderimi

Kabul edilen poster bildiriler 100 x 70 cm veya 2 adet 50 x 70 cm formatlarından birinde hazırlanmalıdır. Beyaz zeminde hazırlanması gereken posterlerin kenarlarından 3'er cm boşluk bırakılmalıdır. Yazı karakteri Times New Roman olmalıdır. Gövde metni 18 pt, başlıklar 28 pt, alt başlıklar 22 pt olmalıdır. Gövde metni üç sütun halinde sunulmalı, kullanılacak görsellerin çözünürlüklerinin baskıya uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Sempozyum Bildirilerinin Yayımlanması

Bildiri Kitabı: Kabul edilen bildiri özetleri bildiri kitabında yayımlanır.

Ücretler

Öğretim elemanları ve bağımsız araştırmacılar için sözlü sunum: 450 TL (₺)

Lisansüstü öğrenciler için sözlü sunum: 225 TL (₺)

Öğretim elemanları ve bağımsız araştırmacılar için poster bildiri: 400 TL (₺)

Lisansüstü öğrenciler için poster bildiri: 200 TL (₺)

Banka Bilgileri

IBAN: TR94 0013 4000 0133 8804 6001 39

HESAP NO: 13388046-397 (Türk Lirası hesabı)

ŞUBE Kodu: 2410

ALICI: BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ

Önemli Tarihler

Bildiri özeti gönderimi için son tarih

15 Mart 2023

Kabul edilen başvuruların açıklanması

6 Nisan 2023

Kayıt tarihleri

6-13 Nisan 2023

Sempozyum tarihi

4-5 Mayıs 2023*

*Sempozyum programı Nisan ayı içerisinde açıklanacaktır.

Beykoz Akademi'de yayımlanmak üzere seçilmiş tam metinlerin gönderilmesi için son tarih

23 Temmuz 2023

Yayın olanakları

Bildiri Özetleri Kitabı

Sempozyuma kabul edilmiş bildiriler, sunumu yapıldıktan sonra ISBN’li bildiri kitapçığında yayımlanacaktır.

Beykoz Akademi Özel Sayısı:

Hakem değerlendirmesinden geçerek seçilmiş tam metinler, yazarın talebi ve onayı doğrultusunda Beykoz Akademi dergimizin sempozyum özel sayısında yayımlanacaktır. Dergimiz ULAKBİM TR Dizin alan indeksi veri tabanında taranan ve açık yayın politikası izleyen bir dergidir. Detaylı bilgi için: beykozakademi.beykoz.edu.tr